Zgodovina

Začetki

Gasilsko društvo se je v Ribnem začelo ustanavljati 8. maja 1902 na pobudo učitelja Janka Vrezca. Povod za to je bilo povečano število požarov. Zato se je tega dne v šoli zbralo 30 mož in fantov iz Ribnega, Sela, Bodešč in Koritnega, ki so menili, da vas nujno potrebuje društvo.

Gasilci PGD Ribno ob 50-letnici

Natanko čez mesec dni je bil ustanovni občni zbor. V društvo se je vpisalo 26 krajanov in izvoljeno je bilo prvo vodstvo. Načelnik je postal Gabrijel Ferjan iz Ribnega, podnačelnik Jožef Bernard iz Koritnega, tajnik in blagajnik Janko Vrezec iz Ribnega, vodja brizgalničarjev Matevž Grilc iz Ribnega, vodja plezalcev Miha Poljanec iz Ribnega, trobentač brizgalničarjev Jožef Valant iz Ribnega ter trobentač plezalcev Matevž Kunšič iz Ribnega. Sklenili so, da je potrebno najti parcelo za gradnjo gasilskega doma ter kupit brizgalno in potrebno orodje. Prvo ročno brizgalno, ki so jo z nekaj orodja shranili na Reparjev skedenj, so dobili 27. julija. Ognjeni krst je doživela že 7. avgusta 1902, ko je gorelo pri Valantu v Bodeščah.

Prvi gasilski dom

Stari gasilski dom leta 1982

V letu 1903 so krajani začeli zbirati sredstva za gasilski dom. Gradnja se je začela 17. maja 1904. Slovesno je bil odprt 16. maja 1909, ko so razvili tudi prvi društveni prapor. Prvi praporščak je s srečkanjem postal Franc Dežman iz Bodešč. Gradnja je v glavnem temeljila na prostovoljnem delu.

Leta 1907 so na Selu ustanovili lastno gasilsko društvo, zato so Selani naše vrste zapustili.

Med prvo svetovno vojno je delo v društvo močno zamrlo. Obujeno je bilo ponovno leta 1920. V Ribnem ni bilo primernega prostora za družbene dejavnosti, stavba gasilskega doma pa je bila nizka. Zato so domu dogradili nadstropje ter 4-metrski prizidek. Tako se je začelo sodelovanje s kulturni društvom, ki je bilo prav tako ustanovljeno leta 1902, in zgledno traja še danes. Kulturniki so v gasilskem domu dvorano uporabljali vse do zgraditve Zadružnega doma leta 1953.

Motorna brizgalna iz leta 1932

Ob 30-letnici delovanja, 5. junija 1932, so gasilci kupili prvo motorno brizgalno in gasilski voz.

Druga svetovna vojna tudi našemu društvu ni prizanesla. Poleg obilo izgubljene opreme, je bila najbolj boleča izguba 13 pogumnih članov, ki so za našo lepšo prihodnost darovali življenje. Po vojni so marljivi člani ponovno poprijeli za delo.

31. maja 1953 je Kmetijska zadruga Ribno društvu podarili nov prapor.

Naslednjega leta je bil domu povsem podrt prizidek tar narejeno povsem novo ostrešje. Zaradi novozgrajene ceste povsem mimo doma, so leta 1963 preuredili vhod v orodišče.

Podmladek z mentorjem Tonijem Šmitom ob motorni brizgalni Rosenbauer pred današnjim gasilskim domom

Leta 1970 smo pridobili novo motorno brizgalno Rosenbauer, ki je v uporabi še danes. Tega leta smo orodni voz zamenjali za nov IMV kombi, za katerega smo skoraj vsa sredstva zbrali sami. Leta 1987 smo strani Civilne zaščite dobili traktorsko cisterno Creina. Gasilski dom je predvsem zaradi nove tehnike postajal neprimeren. Prišlo je do dogovora s Kmetijsko zadrugo Bled, in sicer so nam podarili zemljišče za novega.

Današnji gasilski dom

Nov gasilski dom leta 1982

Ko so takratni člani iskali načrte za nov dom, so v Gasilskem vestniku videli všečnega v Lokovici pri Šoštanju. Z njimi so navezali stike in ti so jim bili pripravljeni pomagati. Priskrbeli so jim načrte, ki so jih malenkost popravili. Ker je bila investicija za gasilce prevelik zalogaj, je h gradnji pristopila še Lovska družina Jelovica, s katero si dom še danes delimo. Zgradil se je pod vodstvom takratnega predsednika Janka Ferjana v večini s prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom. Svojemu namenu je bil predan leta 1982, ko je bila podpisana tudi listina o pobratenju med našim društvom in PGD Lokovica. Stari dom je bil prodan Vezeninam Bled, z izkupičkom pa kupljen nov orodni avto Zastava, ki je bil namenu predan leta 1983. Leta 2001 je bilo vozilo temeljito prenovljeno.

Ribno838Gasilsko vozilo s cisterno smo dobili leta 1996. Kupili smo rabljen kamion Marcedes, ki smo ga nadgradili s 4000-litrsko cisterno in visokotlačno črpalko.

Po dolgih letih prizadevanj, smo leta 2004 končno z lastnimi sredstvi kupili kombi Renault Master. Skrb zanj je prevzel Drago Duljak.

Leta 2006 smo začeli naglas razmišljati o povečanju gasilskega doma, ki je postajal pretesen. Besede so bile kmalu pretvorjene v dejanja in že leta 2007 začeli graditi prizidek. Dograjen je bil leta 2010, hkrati so bili popolnoma prenovljeni ostali prostori gasilskega doma ter njegova zunanjščina.

Parada ob otvoritvi prizidka 2010

Prizidek je bil zgrajen z namenom, da vanj pripeljemo novo gasilsko vozilo s cisterno 24/50. Zamenjalo naj bi iztrošenega Marcedesa. Intenzivne priprave za nakup novega vozila so se začele leta 2011 in ves trud preteklih let je bil poplačan na 110. obletnico ustanovitve in delovanja našega društva. Takrat smo slovesno predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo s cisterno znamke Scania.

Tekmovalna enota PGD Ribno na Gasilskem tekmovanju za kipec sv. Florijana v Ribnem leta 2010

Članice in člani PGD Ribno že od leta 1994 dalje organiziramo Gasilska tekmovanja za kipec sv. Florijana. Po tekmovanju vedno sledi veselica z bogatim srečelovom.