Pridruži se nam

Višina starosti in vrsta spola pri vključevanju v društvo nista nikakršna ovira.

Pridružijo se nam lahko vsi s poštenimi nameni aktivnega sodelovanja pri izboljšanju varnosti in kvalitete življenja v kraju.

Prešerno vzdušje po uspešni udeležbi na gasilskem tekmovanju, okoli leta 2000

Članstvo je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru društva poslati pristopno izjavo. Z njo se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva, kodeksom prostovoljnega gasilca in bo plačeval letno članarino. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor.

Mladina z mentorjem Aljošem Ažmanom po uspešnem gasilskem tekmovanju leta 1998

Če se v društvo želi včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do petnajstega leta, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.