Članstvo

Naše društvo šteje cca 150 članic in članov različnih starosti in funkcij. Nekaj manj kot polovico je operativno usposobljenih članic in članov, ki na intervencijah lahko pomagajo reševati premoženje in življenja. Največ ostalega članstva predstavljajo otroci, mladina in veterani, ki se udeležujejo vsak svojih tekmovanj iz gasilskih veščin. Imamo pa nekaj članic in članov, ki simpatizirajo z našim društvom in nam pomagajo vsak po svojih najboljših močeh v različnih situacijah.

Člani bo 110-letnici

Društvu se lahko pridruži vsak občan (lahko je tudi tuji državljan), ki želi opravljati naloge gasilstva.

V primeru, da posameznik ne želi biti več član PGD Ribno, naj o tem pisno obvesti upravni odbor. To lahko stori tudi preko izstopne izjave, ki pošlje podpisano po navadni ali e -pošti. V primeru, da člani nima obveznosti do društva, ga upravni odbor črta iz članstva. To lahko stori tudi v primeru, da kljub opominu član ne plača članarine.