Grb in zastava

GRB

Grb PGD Ribno

Grb PGD Ribno

V zgoraj zaobljenem, spodaj koničastem heraldičnem ščitu modre barve se nahaja stiliziran gasilski šlem v sivi barvi s črno notranjostjo in zlatim (rumenim) zaključkom na vrhu. S šlema visi na dveh tankih črnih verižicah zlati (rumeni) polmesec z letnico 1902. Za temi elementi sta še prekrižani stilizirani bakla in gasilska sekirica, z rjavima ročajema, z rdeče rumenim plamenom in s sivim kovinskim delom sekirice. Celotna kompozicija predstavlja s prepletanjem modernih in starinskih simbolov kontinuiteto gasilstva v Ribnem.

ZASTAVA

Zastava PGD Ribno

Zastava PGD Ribno

Zastava PGD Ribno je kvadratne oblike v razmerju 1 : 2 ali 2 : 3.
Elementi na zastavi (od zgoraj navzdol):
1: zelena proga 13,3 %
2: bela proga 3,3 %
3: modra proga 13,3 %
4: bela proga 3,3 %
5: zelena proga 50 %
6: bela proga 3,3 %
7: modra proga 13,3 %
Na široki zeleni progi (50 %), na sredini leve polovice, se nahaja grb PGD Ribno.
Kompozicija predstavlja geografsko pozicijo KS Ribno: zgornja zelena proga predstavlja zemljišča na Jelovici, zgornja modra proga predstavlja Savo Bohinjko, srednja široka zelena proga predstavlja rodovitna polja med obema rekama, spodnja modra proga pa predstavlja Savo Dolinko. Bele proge predstavljajo le heraldično ločnico med dvema barvama.