Operativa

PGD Ribno je društvo II. kategorije.  Od leta 2007 v našem društvu deluje tehnična enota, ki pokriva območje občine Bled. Šteje 12 članov, ki posredujejo v tehničnih intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah.