O nas

PGD Ribno je član Gasilske zveze Bled-Bohinj, Gasilske zveze Gorenjske ter Gasilske zveze Slovenije.

Pogled na Ribno z Ribenske gore

Pogled na Ribno z Ribenske gore

Naš dom je v vasi Ribno, dobra dva kilometra oddaljeni od slovenskega in svetovnega bisera Bleda. Je največja vas v Krajevni skupnosti Ribno, ki obsega območja vasi Ribno, Bodešče, Koritno in Selo pri Bledu. Selani imajo lastno društvo, zato opravljamo gasilsko službo za območje vasi Ribno, Bodešče in Koritno, na katerem živi dobrih tisoč ljudi.

Naš požarni okoliš je ujet med Savo Bohinjko in Savo Dolinko ter sega visoko na planoto Jelovico. Na levem bregu Save Bohinjke leži vas Ribno, na desnem gozdovi Jelovice, vasi Bodešče in Koritno sta na desnem bregu Save Dolinke.